Πιστοποιήσεις

Στην omalon δίνουμε προτεραιότητα στα υψηλά πρότυπα σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας. Δημιουργούμε συνεχώς διαδικασίες που μας βοηθούν να διατηρήσουμε την ποιότητά μας και την παραγωγικότητά μας, θέτοντας υψηλές προδιαγραφές στην οργάνωση και τη λειτουργία μας. 

Μέσω των πιστοποιήσεων, επικυρώνουμε τη δέσμευσή μας στην αριστεία και παρέχουμε εξωτερική επικύρωση και εμπιστοσύνη στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. 

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

G Cepa 16636

ISO 27001:2013

ISO 45001:2018