υπηρεσίες

Pest Control

Διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποτροπή εντόμων, παρασίτων και τρωκτικών, δημιουργούμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Ανάμεσα στις βασικές μας δραστηριότητες περιλαμβάνονται το Βιομηχανικό και Αστικό Pest Control. 

Προσφέροντας υπηρεσίες επίβλεψης εργασιών και διαχείρισης υπεργολάβων, εξασφαλίζουμε ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με την υψηλότερη ποιότητα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υγείας.

Stay informed about pest control tech, eco-friendly landscaping, and industrial risk assessments on Omalon. Optimize facility hygiene with tailored weed plans.

Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε στο Pest Control

H ομάδα του Pest Control

Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμή μας

Οι άνθρωποί μας αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας μας και τη δύναμη πίσω από την ανάπτυξή μας. Μέσω των γνώσεων, της εμπειρίας, της αφοσίωσης και της επαγγελματικής τους εξειδίκευσης, καθοδηγούν την εταιρεία προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται και οι προκλήσεις αλλάζουν συνεχώς, το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και εξέλιξης, προωθώντας την ανάπτυξη και την πρόοδο. 

Μάνος Τζίφας

Οperations Μanager

Γιώργος Αντωνόπουλος

Pest Control Services Supervisor

Αθανασία Αργυροπούλου

Pest Control Services Administration