Όροι Χρήσης Του Ιστότοπου Omalon.gr

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο παρέχονται προς τον αποκλειστικό σκοπό γενικής πληροφόρησης. Η Omalon καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό του τόπο (website) είναι επικαιροποιημένα και ορθά και έχουν ληφθεί από αξιόπιστες πηγές. Ωστόσο, δε φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου ή του περιεχομένου των πληροφοριών, των μελετών, των υπηρεσιών ή των σχετικών γραφημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η συμπερίληψη των ανωτέρω στην Ιστοσελίδα δεν υποδεικνύει προτροπή ή έγκριση των απόψεων που εκφράζονται στο περιεχόμενό τους. Κάθε χρήση βασιζόμενη στο περιεχόμενο των ως άνω πληροφοριών ή μελετών γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Η Omalon δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας, η οποία προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή οφέλους, που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση του ιστοτόπου.

Μέσω του παρόντος ιστοτόπου, παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες, επί των οποίων η Omalon δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Η Omalon δε φέρει καμία ευθύνη για τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων και δεν έχει επαληθεύσει το περιεχόμενό τους.  Η συμπερίληψη αυτών των ιστοσελίδων στον ιστότοπό μας δεν συνεπάγεται απαραιτήτως πρόταση ή έγκριση των απόψεων, υπηρεσιών ή/και προϊόντων που παρέχονται, προβάλλονται ή εκφράζονται σε αυτές. Η Omalon δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει ανάμιξη στις διαφημιστικές αναρτήσεις των ιστοσελίδων τρίτων.

Η Omalon καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή και ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου. Ωστόσο, η Omalon δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη, προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου λόγω τεχνικών ή άλλων θεμάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν φέρει η Omalon ή οι συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι ευθύνη έναντι του χρήστη του ιστοτόπου ή τρίτων για αποφάσεις ή ενέργειες που ελήφθησαν ή πραγματοποιήθηκαν σε συνάρτηση με πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, συμπεριλαμβανομένης έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας, έστω και εάν ο χρήστης ενημερώθηκε για το ενδεχόμενο των εν λόγω ζημιών.