Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε πληρούν
τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών μας με ακεραιότητα και επαγγελματισμό.

Οι δραστηριότητές μας εστιάζουν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση συμβάσεων, την εκτεταμένη μελέτη και ανάπτυξη των έργων. Περιλαμβάνονται η αναλυτική τιμολόγηση και οι απολογιστικές αναφορές, διασφαλίζοντας μία ολιστική προσέγγιση για την παράδοση ολοκληρωμένων προϊόντων-υπηρεσιών.

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στη διαχείριση έργων πεδίου με βάση την επιστημονική αιτιολόγηση και τα τεχνολογικά εργαλεία. Σε όλα τα έργα παρέχουμε Προγραμματισμό – Διαχείριση συμβάσεων, Διερεύνηση αναγκών και Ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης, καθώς και Αναλυτική τιμολόγηση – παρακολούθηση μέσω CRM, ERP. Η άμεση παρουσία επιστημόνων Γεωπόνων και Υγιεινολόγων στο πεδίο εξασφαλίζει την έγκαιρη και επιστημονική κατατόπιση των πελατών μας σε θέματα που τους απασχολούν. Επιπλέον, η εξειδικευμένη ομάδα μας ανταποκρίνεται άμεσα σε προβλήματα που χρήζουν άμεση εξυπηρέτηση, αλλά και στην προληπτική προσέγγιση προβλημάτων προς αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών (Proactiveness). Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις ανάγκες των πελατών μας, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Με ειδίκευση στον κλάδο του Landscaping, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για τη δημιουργία και διατήρηση χώρων πρασίνου συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εποπτείας υπεργολάβων και της διαχείρισης έργων μεγάλης κλίμακας.

περισσότερα     

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχουμε στον κλάδο του Pest Control είναι ο έλεγχος των εντόμων, τρωκτικών και λοιπών παρασίτων σε βιομηχανικές και κατοικημένες περιοχές.

 

περισσότερα