Γνωρίστε
την ομάδα μας

Στην omalon η αξία των
ανθρώπων μας ισούται με
την ανάπτυξη της εταιρείας μας. 

περισσότερα για την εταιρεία
περισσότερα για την εταιρεία

H ομάδα μας εργάζεται πάνω σε όλα τα projects με επιστημονικότητα, χρησιμοποιώντας στο βέλτιστο τις γνώσεις, την τεχνική εμπειρία και τις δεξιότητές τους. Με αφοσίωση και αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας, ανταλλάσουμε ιδέες, αξιολογούμε δεδομένα και αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις. Χάρη στη συλλογική φιλοσοφία μας αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα κάθε πρόκληση και αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές μας με βάση την επιστημονική γνώση και το κοινό μας πάθος για πρόοδο και καινοτομία.

Δημήτρης Μπακάλης

General Manager

Σώζων Βάλβης

Operational Manager

Γιάννης Πολλάκης

Landscaping Services Manager

Μάνος Τζίφας

Pest Control Services Manager

Ηλίας Παναγιωτίδης

Landscaping Projects Manager

Μιχάλης Μαγγιώρος

Landscaping Services Supervisor

Δημήτρης Μητρόπουλoς

Landscaping Services Supervisor

Γιώργος Αντωνόπουλος

Pest Control Services Supervisor

Ελένη Καλέντζου

Landscaping Services Supervisor

Κώστας Πιέρρος

Landscaping Services Supervisor

Γιώργος Σηφάκης

Landscaping Services Supervisor

Μαριάννα Τζουάνη

Landscaping Services Administration

Αθανασία Αργυροπούλου

Pest Control Services Administration

Αναστασία Τόγια

Accountant