Φόρμα Καταγγελιών

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ανώνυμοι, παρακαλούμε μη δίνετε στοιχεία αναγνώρισής σας.

Σε περίπτωση που υποβάλλετε ανώνυμη καταγγελία, δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συγκεντρώσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την έρευνα της καταγγελίας.

Επομένως, παρακαλούμε να μας δώσετε όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ξεκινήσουμε την έρευνα, ή εάν θέλετε να μας δώσετε ένα e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας.Θέλετε να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας;