Όρια Ελέγχου Πληθυσμού Ανεπιθύμητων Παρασίτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM) περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που συνδυαστικά οδηγούν στον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων και των τρωκτικών σε έναν χώρο, στον περιορισμό τους δηλαδή σε ανεκτό και επιτρεπτό όριο.  Κάθε εγκατάσταση βάσει της φύσης και του αντικειμένου ενασχόλησής της, καθώς και των ειδών των παρασίτων που εντοπίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα […]

Διαφορετικά είδη ξυλοφάγων εντόμων και τρόποι αναγνώρισής τους

Τα ξυλοφάγα έντομα στην Ελλάδα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τα ξυλοφάγα σκαθάρια με την εμπειρική ονομασία σαράκι και τα κοινωνικά ξυλοφάγα έντομα που ονομάζονται τερμίτες. Τα ξυλοφάγα ανήκουν στα έντομα υγειονομικής σημασίας, δηλαδή σε εκείνα που μπορούν να δημιουργήσουν ζημιές και να αναπαραχθούν μέσα στα σύγχρονα κτήρια.  Σαράκι Το σαράκι ανήκει στην τάξη των […]

Τεχνολογικές Εξελίξεις στο Pest Control

Get informed about cutting-edge pest control techniques and technologies. Discover sustainable and effective methods for a safer environment.

Ο Pest Control Services Supervisor της Omalon, Γιώργος Αντωνόπουλος, γράφει: Η καταπολέμηση των παρασίτων σε βιομηχανικό και αστικό περιβάλλον έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών, μεταβαίνοντας από τις υποτυπώδεις και συχνά επιβλαβείς μεθόδους σε πιο εξελιγμένες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες προσεγγίσεις. Στο παρελθόν, η αλόγιστη χρήση χημικών σκευασμάτων στον τομέα του pest control είχε σημαντικά επιβλαβή επίδραση […]

Μελέτη Risk Assessment για το Βιομηχανικό Pest Control

Read Omalon's Industrial Pest Control Risk Assessment Study for tailored plans. Ensure effective pest management through monitoring and detailed reporting.

Ο Pest Control Services Manager της Omalon, Μάνος Τζίφας, γράφει: Η Μελέτη Risk Assessment – Αξιολόγηση Κινδύνου για το Βιομηχανικό Pest Control βοηθά στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων προσβολής από παράσιτα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το Risk Assesment είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που μας βοηθά να αναπτύξουμε ένα σχέδιο διαχείρισης παρασίτων με υπηρεσίες Βιομηχανικού Pest Control – […]