Τεχνολογικές Εξελίξεις στο Pest Control

Ο Pest Control Services Supervisor της Omalon, Γιώργος Αντωνόπουλος, γράφει: Η καταπολέμηση των παρασίτων σε βιομηχανικό και αστικό περιβάλλον έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών, μεταβαίνοντας από τις υποτυπώδεις και συχνά επιβλαβείς μεθόδους σε πιο εξελιγμένες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες προσεγγίσεις. Στο παρελθόν, η αλόγιστη χρήση χημικών σκευασμάτων στον τομέα του pest control είχε σημαντικά επιβλαβή επίδραση […]

Μελέτη Risk Assessment για το Βιομηχανικό Pest Control

Ο Pest Control Services Manager της Omalon, Μάνος Τζίφας, γράφει: Η Μελέτη Risk Assessment – Αξιολόγηση Κινδύνου για το Βιομηχανικό Pest Control βοηθά στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων προσβολής από παράσιτα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το Risk Assesment είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που μας βοηθά να αναπτύξουμε ένα σχέδιο διαχείρισης παρασίτων με υπηρεσίες Βιομηχανικού Pest Control – […]